Ydelser

Efter mere end 30 år i branchen, har jeg en stor faglig baggrund inden for anlægsarbejde og udearealer.
I dag arbejder jeg mest med syn og skøn, hvor en stor faglig baggrund er nødvendig i retssager inden for anlægsgartner.

Jeg arbejder samtidig som bygherrerådgiver og havearkitekt på projekter for arkitekter, landinspektører, totalentreprenører og virksomheder.
Jeg arbejder med tegning og beskrivelser, samt rådgivning og efterfølgende plejeplaner. Jeg tilbyder at føre fagtilsyn, og være bygherrerådgiver ved afleveringer af projekter.

Jeg har en stor indsigt i biodiversiteten, hvor plantevalget er meget vigtigt for insekter og dyr.

Jeg sætter en stor ære i at gøre alle mine kunder tilfredse, og gør mit bedste for, at du får en god oplevelse af samarbejdet med mig. Jeg slipper ikke opgaven, før du er helt tilfreds.

Syn og skøn

Voldgiftsnævnet

Jeg er tilknyttet Voldgiftsnævnet som syn og skønsmand. Det er retssager hvor jeg bliver sat i forslag til en retssag.
Retssagen kan gennemføres igennem VBA, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, eller ved en civil domstol.

 

Syn og skøn

Teknologisk Institut

Jeg er tilknyttet Teknologisk Institut som syn og skønsmand. Det er retssager hvor jeg er fagpersonen i en retssag. Advokaterne kontakter Teknologisk Institut, når de ønsker en fagperson til en civil retssag.

 

Sagkyndig i småprocessager

Domstolsstyrelsen – småsager

Jeg er beskikket som sagkyndig af Domstolsstyrelsen i småprocessager.
Som sagkyndig arbejder jeg med retssager inden for anlægsgartnerbranchen.
Småproccessager er sager under 50.000,00 kr.

Sagkyndig i småprocessager

Forbrugerklagenævnet

Jeg arbejder som sagkyndig i forbrugerklagenævnet.
Forbrugerklagenævnet ligger i Nævnenes Hus i Viborg. 
Sagerne kan være køb og salg af materialer, eller køb af en ydelse.

 

 

 

Sagkyndig i småprocessager

Advokater

Jeg hjælper advokater med at vurderer og prissætte haveanlæg i forbindelse med ekspropriation.
Jeg hjælper advokater med at udarbejde spørgsmål til skønstema. Jeg har kompetenserne til at stille det rigtige spørgsmål, og se om arbejdet er udført håndværksmæssig korrekt.

Jeg arbejder som sagkyndig ved Domstolsstyrelsen i småsager, og er tilknyttet Teknologisk Institut og Voldgiftsnævnet inden for syn og skøn.

 

 

Sagkyndig i småprocessager

Arkitekter og Ingeniører

Jeg arbejder som havearkitekt og bygherrerådgiver, når der skal projekteres ved byggeriets udearealer.
Mit arbejdet kan også bestå i en gennemgang af et projekt, hvor beskrivelsen og plantevalget skal tjekkes med andre øjne.
Mine mange år i branchen gør, at jeg kan rådgive om valg af firmaer med de rette kompetencer til en opgave.

 

 

 

 

Sagkyndig i småprocessager

Landinspektører

Jeg arbejder som havearkitekt og bygherrerådgiver, når der skal projekteres ved en kommende udstykning.
Der er altid brug for en vurdering af den eksisterende beplantning, og muligher for en god biodiversitet i et projekt. 
Mit arbejdet kan bestå i beskrivelse og plantevalg. 
Mine mange år i branchen gør, at jeg kan rådgive om valg af firmaer med de rette kompetencer til en opgave.

 

Sagkyndig i småprocessager

Byggefirmaer og totalentreprenører

Jeg arbejder i dag som ekstern bygherrerådgiver, og tilbyder mine kompetencer og erfaringer, opnået gennem 30 år. Jeg deltager gerne helt fra starten, og hjælper med min viden i projekteringen, og kan herefter deltage i fagtilsyn og afleveringer, samt udføre drift planer for fremtiden.

Det siger kunderne

Casa Group, Lars Rahbek

Vi bruger Finn Madsen som ekstern bygherrerådgiver i forbindelse med tilsyn og afleveringer af udearealer ved vores byggerier. Vi har valgt Finn Madsen fordi han besidder en stor faglig erfaring efter mange år i branchen. Det er vigtigt for Casa Group, at der er foretaget et kompetent fagtilsyn, så vi trygt kan afleverer vores haveanlæg til vores kunder.

 

Provstlund ApS / Arnen Holding ApS, Hans Bang-Hansen

Jeg har haft et godt samarbejde med Finn Madsen gennem flere år. Jeg bruger Finn til at udarbejde planteforslag og plejeplaner omkring grønne fællesarealer og læhegn. Finn arbejder seriøst med opgaverne, og løser sagerne til tiden, og der er altid en god information under forløbet af projekterne. Finn er en kompetent og faglig dygtig rådgiver, som jeg varmt kan anbefale.

 

Advokat, Børge Jørgensen

Jeg fik for nogle år siden god hjælp fra Finn, da jeg skulle bruge vurdering af have mv. til en ekspropriationssag. Fint og sagligt, som kunne bruges.

 

Land & Plan A/S, Svend Smedegaard

Vi har brugt Finn Madsen i forbindelse med udstykninger. Vi oplever et firma med stor praktisk erfaring, og en meget høj faglighed. Vores kunder sætter pris på de gode løsninger, og viden der virker i praksis.

 

Gmr Ejendomme ApS, Allan Møller Rasmussen

Vi har gennem en årrække benytte os af Finn Madsen som total leverandør omkring vedligeholdelse af vore ejendomme. Finn er ordentlig, imødekommende og løsningsorienteret. Vi kan give vores varmeste anbefalinger.

 

Horsens Boligbyg ApS, Claus Madsen

Vi har brugt Finn Madsen til løsninger i forbindelse med udearealer ved vores byggerier. Finn har en stor faglig viden, og løser vores opgaver til stor tilfredshed.

 

Grundejerforeningen Byvangen Vest, Horsens, Søren Højberg

Vores grundejerforening har samarbejdet med Finn Madsen i snart 3 år, og har i den tid udviklet et godt og tæt samarbejde med ham. Der er ingen opgaver der er for store eller små, og alt arbejde udføres hurtigt, præcist og som aftalt. En særlig ting, som vores bestyrelse værdsætter, er den årsrapport, som vi modtager i starten af foråret. Den giver os et godt grundlag for at tilpasse vores kommende budget samt planlægge og fordele arbejdet til den årlige arbejdsdag / fællesdag. Finn Madsen kommer ofte med gode input til plejen af vores 72.000 M2 store fællesareal, hvor der både tages højde for de daglige brugere (herunder også de vilde dyr) + respekteres det budget, som vores grundejerforening har godkendt. Vi har på intet tidspunkt fortrudt vores valg, og har derfor lige forlænget aftalen med Finn Madsen.