Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

Ringvej Syd i Horsens

Advokaten udtaler

Jeg fik for nogle år siden god hjælp fra Finn, da jeg skulle bruge vurdering af have mv. til en ekspropriationssag.
Fint og sagligt, som kunne bruges.
Advokat, Børge Jørgensen

Ekspropriation af ejendomme

I forbindelse med ekspropriation af 2 ejendomme der lå i vejen for Ringvej Syd, er vi blevet bedt om at prissætte værdien af disse haveanlæg.
Vi opmåler alle elementerne og udarbejder en rapport med den samlede værdi af haveanlægget.
Parterne modtog rapporter med priser og beregninger på deres haveanlæg.
Begge parter fik en langt højere erstatning for deres haveanlæg, end de var stillet i udsigt.
Vurdering af disse sager er en af vores kompetencer. Det var ADVODAN advokater, der ønskede vores hjælp på denne opgave.

Hvordan foregår en ekspropriation

Ekspropriation til statens veje sker ved en ekspropriationsforretning, som gennemføres af Ekspropriationskommissionen.
Ved ekspropriationsforretningen besøger Ekspropriationskommissionen og repræsentanter for Vejdirektoratet hver enkelt lodsejer, som er berørt af vejanlægget. Der vil ofte være 10-12 mennesker med til mødet.
Når Ekspropriationskommissionen har besluttet, hvad der skal eksproprieres, fastsætter den erstatningen. Erstatningens størrelse bliver fastsat ud fra de almindelige handelspriser på jord og fast ejendom i området på det tidspunkt, ekspropriationen finder sted.
Hvis enten ejeren eller Vejdirektoratet ikke kan acceptere erstatningens størrelse, afsiger Ekspropriationskommissionen en kendelse, der fastsætter erstatningens størrelse. Parterne kan anke kendelsen.
Hvis parterne ikke har anket Ekspropriationskommissionens kendelse inden 4 uger, er det kendelsen, der gælder.