Voldgiftsnævnet

Mit arbejde 

De fleste sager opstår ved, at kunden mener der er fejl og mangler i det udførte arbejde, som kunden har fået tilbud på. Kundens advokat kontakter voldgiftsnævnet for at finde en syn og skønsmand med de faglige kompetencer til opgaven. Inden for anlægs- og anlægsgartnerarbejde bliver jeg sat i forslag af Voldgiftnævnet. Begge parter i sagen skal godkende mig og mit honorar. Jeg skal samtidig udmelde om jeg er habil i sagen.
Jeg indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er jeg mødeleder, og her gennemgår vi alle de fremsatte spørgsmål. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt. Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår jeg som regel at udføre uden deltagelse af sagens parter.
Jeg arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge mine svar i skønsrapporten, vedlægger jeg bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Skønserklæringen bruges som bevis i retssagen.

Voldgiftsnævnet

Voldgift indebærer, at man overlader afgørelsen til private og uafhængige eksperter. Formålet er bl.a., at sagen behandles fortroligt på højt fagligt niveau, og at det skal gå hurtigere ikke mindst fordi, processerne er smidigere, og voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Der risikeres således ikke yderligere tids- og udgiftsforbrug under en ankesag. Da voldgiftsafgørelser ikke kan ankes, skal sagens oplysning, juridisk og faglig indsigt samt ekspertise i voldgiftsretten være på allerhøjeste niveau.

Voldgiftsnævnets sager vedrører oftest en konflikt mellem professionelle. Fagprofessionel voldgift med en juridisk dommer på højt niveau og faglige dommere med ekspertise inden for det konkrete fagområde kan være et økonomisk og tidsmæssigt attraktivt alternativ til domstolsbehandling.

I sager på bygge- og anlægsområdet kan voldgift ofte indebære den særlige fordel, at flere parter og adciterede, dvs. at entreprenører og underentreprenører, kan inddrages i en og samme sag, hvis alle har anvendt AB-standardaftaler som aftalegrundlag.

Økonomi i 2024

Min takst er kr. 1.050,00 + moms pr. time.
Kørsel er efter statens takst 3.79 kr. pr. km.