Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

Vores opgave på projektet

Vores opgave på projektet var i samarbejde med Base Erhverv at færdiggøre deres hovedindgang. Vi fik tegnet og beskrevet projektet, og fremlagt dette for Base Erhverv.
Efterfølgende blev arbejdet udført i samarbejde med anlægsgartner Mads Beck, som stod for hele anlægsgartnerenterprisen. Efter anlægsarbejdet er udført, har vi udarbejdet en vedligeholdelsesplan for udearealerne.

Projekt

Bygherre:                            Erhvervsbyvej 11 ApS
Arkitekt:                              Arkitema Architects K/S
Ingeniør:                             Rønslev Rådgivende Ingeniører ApS
Anlægsgartner:                  Mads Beck

Base Erhverv skriver

BASE Erhverv har udvidet domicilet på Erhvervsbyvej i Horsens. Det tre etager store domicil, der har front ud mod Vejlevej, rummer foruden Dansk Boligbyg søsterselskaberne Base Erhverv A/S, og Erhvervsudvikling Danmark (EUD) A/S. Derudover har virksomheden Itelligence A/S hjemme på første sal.
Alle får glæde af de ekstra kvadratmeter, som også giver plads til nye lejere.
Domicilet på Erhvervsbyvej består af to ensliggende bygninger i tre etager, der er forbundet af en smallere mellembygning, som indeholder foyer i stueetagen og mødelokaler på de øvre etager.
Domicilets indgangsparti er arkitektonisk udformet, så man får en oplevelse af transparens gennem bygningens mellemdel, således at den zenagtige fornemmelse af de landskabsarkitektoniske detaljer glider gennem huset fra forplads til opholdshaven mod vest.

Vores arbejde

Vi indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er vi mødeleder, og her gennemgår vi alle de fremsatte spørgsmål med parterne. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt. Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår vi at udføre uden deltagelse af parterne.

Hjemme på kontoret

Vi arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge vores svar, vedlægger vi bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Bilagene er med til at gøre vores svar så fyldestgørende så mulig. Vores svar på spørgsmålene fremsendes i form af en skønsattest. Skønserklæringen bruges som bevis i retssagen.

Hvad er en småprocessag

I småsager kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, som vil indgå som et af beviserne i sagen. Dette sker ved, at retten skriftligt formulerer nogle spørgsmål til en sagkyndig person eller organisation, som retten vælger. Den sagkyndige angiver herefter et prisoverslag for besvarelsen, som retten skal acceptere. Som part i sagen får du mulighed for at se spørgsmålene og de forventede udgifter til den sagkyndige erklæring, inden den udarbejdes. Retterne bruger fortrinsvis de sagkyndige, som Domstolsstyrelsen har beskikket.