Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

Voldgiftsnævnet

Sager

Sagerne kan kører gennem Voldgiftsnævnet, eller kører som en Civil retsag, som kaldes en B sag.
De enkelte sager og opgaver der verserer eller har verseret, lægger jeg naturligvis ikke op på hjemmesiden.
Mit geografiske arbejdsområde er i Jylland og på Fyn, men kan også tage opgaver på Sjælland.

A sager bliver behandlet i Voldgiftsnævnet, og B sager i den civile byret.

Jeg har arbejdet for Retten i følgende byer som syn og skønsmand.

JYLLAND:
Retten i Ålborg
Retten i Viborg
Retten i Randers
Retten i Herning
Retten i Århus
Retten i Horsens
Retten i Kolding
Retten i Esbjerg
Retten i Sønderborg

FYN:
Retten i Svendborg

SJÆLLAND:
Retten i Hilderød
Retten i Næstved
Retten i Roskilde

LANDSRETTEN:
Vestre Landsret i Viborg

En sag opstår

En sag kan opstå ved, at kunden mener at der er fejl og mangler i det udførte arbejde, som kunden har fået tilbud på. Kunden bruger sin advokat der kontakter voldgiftnævnet til at finde en med de faglige kompetencer som opgaven kræver. Vi bliver bragt i forslag, og skal godkendes af begge parter. Vi skal samtidig udmelde om vi er habile i sagen.

Vores arbejde

Vi indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er vi mødeleder, og her gennemgår vi alle de fremsatte spørgsmål med parterne. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt.
Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår vi at udføre uden deltagelse af parterne.

Hjemme på kontoret

Vi arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge vores svar, vedlægger vi bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Bilagene er med til at gøre vores svar så fyldestgørende så mulig. Vores svar på spørgsmålene fremsendes i form af en skønsattest.

Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnets sager vedrører oftest en konflikt mellem professionelle. Fagprofessionel voldgift med en juridisk dommer på højt niveau og faglige dommere med ekspertise inden for det konkrete fagområde kan være et økonomisk og tidsmæssigt attraktivt alternativ til domstolsbehandling. Måtte der være aftalt voldgift i en byggesag med en forbruger, vil forbrugeren efter voldgiftsloven have mulighed for at fortryde voldgift.
Voldgift indebærer, at man overlader afgørelsen til private og uafhængige eksperter. Formålet er bl.a., at sagen behandles fortroligt på højt fagligt niveau, og at det skal gå hurtigere ikke mindst fordi, processerne er smidigere, og voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Der risikeres således ikke yderligere tids- og udgiftsforbrug under en ankesag. Da voldgiftsafgørelser ikke kan ankes, skal sagens oplysning, juridisk og faglig indsigt samt ekspertise i voldgiftsretten være på allerhøjeste niveau.
I sager på bygge- og anlægsområdet kan voldgift ofte indebære den særlige fordel, at flere parter og adciterede, dvs. at entreprenører og underentreprenører, kan inddrages i en og samme sag, hvis alle har anvendt AB-standardaftaler som aftalegrundlag.

Vores arbejde

Vi indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er vi mødeleder, og her gennemgår vi alle de fremsatte spørgsmål med parterne. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt. Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår vi at udføre uden deltagelse af parterne.

Hjemme på kontoret

Vi arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge vores svar, vedlægger vi bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Bilagene er med til at gøre vores svar så fyldestgørende så mulig. Vores svar på spørgsmålene fremsendes i form af en skønsattest. Skønserklæringen bruges som bevis i retssagen.

Hvad er en småprocessag

I småsager kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, som vil indgå som et af beviserne i sagen. Dette sker ved, at retten skriftligt formulerer nogle spørgsmål til en sagkyndig person eller organisation, som retten vælger. Den sagkyndige angiver herefter et prisoverslag for besvarelsen, som retten skal acceptere. Som part i sagen får du mulighed for at se spørgsmålene og de forventede udgifter til den sagkyndige erklæring, inden den udarbejdes. Retterne bruger fortrinsvis de sagkyndige, som Domstolsstyrelsen har beskikket.