Forbruger
klagenævnet i Nævnenes Hus

Mit arbejde ved forbrugerklagenævnet

Jeg arbejder som sagkyndig i Nævnenes Hus hvor forbrugerklagenævnet ligger. Her bliver jeg sat i forslag når der kommer en sag inden for mine kompetencer. Min opgave er at indkalde parterne til skønsmøde på adressen, og efterfølgende besvarer de faglige spørgsmål, som forbrugerklagenævnet har udarbejdet. Sagerne jeg arbejder med, omhandler for det meste om køb af en vare eller køb af en ydelse.

Køb af en vare kan være:
Belægningssten og fliser.
Sand og grus.
Muld og kompost.
Topdressing.
Ribebane toplag.
Drivhuse.
Planter og leveringsomkostninger.

Køb af en ydelse kan være:
Muldvarpebekæmpelse.
Fliserensning.
Skader på haveanlæg i forbindelse med en ydelse.
Alt anlægsgartnerarbejde og brolægning.

Forbrugerklagenævnet i Nævnenes Hus

Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet behandler klager over forbrugerkøb – dvs. klager over aftaler om køb af varer eller tjenesteydelser, som er indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.

Hvad er Forbrugerklageloven?

LOV nr. 524 af 29/04/2015. § 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne for alternativ tvistløsning i forbrugerforhold og at sikre forbrugere, som klager over erhvervsdrivende, adgang til en effektiv og smidig klagesagsbehandling.

Kontakt rådgivningen

Er du ikke medlem af Forbrugerrådet Tænk, kan du kontakte vores telefonrådgivning alle hverdage mellem klokken 9 og klokken 11. Ring til os på telefon 77 41 77 41

Hvad koster det at klage til Forbrugerklagenævnet?

Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende varer og tjenesteydelser fra erhvervsdrivende. Der er fastsat grænser for, hvor meget eller hvor lidt en vare må koste, for at du kan klage. Som hovedregel skal prisen være mindst 1050 kr.

Hvornår kan du bruge Forbrugerklagenævnet?

Kan du ikke finde en løsning med forhandleren eller virksomheden, kan du klage til et anke- eller klagenævn. Forbrugerklagenævnet behandler klager over varer og tjenesteydelser, der ikke er dækket af andre anke- eller klagenævn.

Velkommen til klageportalen for Nævnenes Hus

Her kan du indsende en klage til:
Center for Klageløsning og eventuelt senere Forbrugerklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet

Planklagenævnet

Du skal først logge ind med NemID, og herefter kan du oprette din klage. Du kan oprette en klage på egne vegne, på vegne af en anden borger eller virksomhed, og på vegne af en gruppe.