Professionel rådgivning

Finn Madsen ApS er ekspert indenfor grønne udearealer og arbejder som:

  • Bygherrerådgiver og havearkitekt
  • Syns og skønsmand for Voldgiftsnævnet
  • Syns og skønsmand for Teknologisk Institut
  • Sagkyndig ved Domstolsstyrelsen i småsager
  • Sagkyndig i Forbrugerklagernævnet

Faglig viden, god rådgivning, samt mange års erfaring er min styrke.