Referencer

Her på siden er der et udpluk af de opgaver jeg har været involveret i. Jeg projekterer og giver rådgivning under hele fasen. Fælles for opgaver er høj faglig viden, god kreativitet, og ting der virker i praksis.

Jeg sætter en stor ære i at gøre alle mine kunder tilfredse, og gør mit bedste for, at du får en god oplevelse af samarbejdet med mig. Jeg slipper ikke opgaven, før du er helt tilfreds..

Sagkyndig Forbrugerklagernævnet

Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet ligger i Nævnenes Hus i Viborg. Jeg arbejder for forbrugerklagenævnet som sagkyndig. Sagerne handler for det meste om køb af en ydelse eller køb af en vare.

Beskikket domstolsstyrelsen

Domstolsstyrelsen – småsager

Jeg er beskikket af Domstolsstyrelsen i småprocessager. Det er sager hvor jeg er den sagkyndige fagperson i retssagen. Jeg afholder møder med parterne og deres advokater. Jeg besvarer advokaternes spørgsmål, og udarbejder en skønserklæring til retssagen.

 

 

Syn og skøn

Teknologisk Institut

Jeg er tilknyttet Teknologisk Institut som syn og skønsmand. Det er retssager hvor jeg er fagpersonen i en retssag. Advokaterne kontakter Teknologisk Institut, når de mangler en fagperson til en retssag. Jeg afholder møder med parterne og deres advokater. Jeg besvarer advokaternes spørgsmål, og udarbejder en skønserklæring til retssagen.

 

Syn og skøn

Voldgiftsnævnet

Jeg er tilknyttet voldgiftsnævnet som syn og skønsmand. Det er i retssager hvor jeg er fagpersonen i en retssag. Advokaterne kontakter Voldgiftnævnet, når de mangler en fagperson til en retssag. Jeg afholder møder med parterne og deres advokater. Jeg besvarer advokaternes spørgsmål i en skønserklæring. En voldgiftsafgørelse kan ikke ankes.

 

 

Sagkyndig i småprocessager

Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

Jeg har færdigtegnet indgangsparti og p. områder. Jeg har ført tilsyn med jordarbejde og beplantning. Der er efterfølgende lavet vedligeholdsplan og pleje af området.

 

Sagkyndig i småprocessager

Valdemars Have i Århus

På projektet Valdemars Have i Århus har jeg været bygherrerådgiver for Casa A/S. jeg har ført tilsyn med anlægsgartnerne, og været med på afleveringen af projektet. Jeg har sidenhen deltaget i 1 års afleveringen.

 

 

Sagkyndig i småprocessager

Pakhusene i Horsens

Jeg har være med helt fra idéfasen, og deltaget i møder med Casa om de rigtige valg til udearealerne. Jeg har projekteret alle udearealerne færdige, og ført tilsyn med håndværkerne, og været med på aflevering af de grønne udearealer.

 

Sagkyndig i småprocessager

Ringvej Syd i Horsens

Jeg har udarbejdet erstatningspriser på 2 haveanlæg i forbindelse med en retssag om ekspropriation. Advokatfirmaet fik min faglige bistand i sagen. Min rapport blev et godt værktøj i sagen om erstatningens størrelse.

 

 

Sagkyndig i småprocessager

Havemarken i Horsens

Jeg har i samarbejde med bygherre og landinspektøren udarbejdet forskellige ændringer i udstykningen. Jeg har efterfølgende lavet plejeplaner for området.

 

Sagkyndig i småprocessager

Mosevråvej i Fredericia

Jeg har projekteret beplantninger i form af læhegn på ejendommen. Jeg har efterfølgende udført plejeplaner for de kommende år.

 

 

Sagkyndig i småprocessager

Håstrupgård i Egtved

Jeg har i samråd med bygherren projekteret ny beplantning og efterfølgende udført vedligeholdelsesplaner ved ejendommen.

 

Sagkyndig i småprocessager

P. huset ved Mælketorvet

Jeg har i samarbejde med M+ Ejendomme projekteret planteopgaven ved P. huset i Ræddersgade. Planteprojektet er projekteret iht. lokalplanen, hvor der er taget stor hensyn til den kommende begrønning på bygningsfladerne.