Forbrugerklagenævnet

Forbruger-klagenævnet

Opgaver

De enkelte projekter og opgaver der verserer eller har verseret, lægger jeg naturligvis ikke op på hjemmesiden. Mit geografiske arbejdsområde er i hele Danmark.

Forbrugerklagenævnet

Jeg arbejder som sagkyndig ved Nævnenes Hus hvor forbrugerklagenævnet ligger. Her bliver jeg sat i forslag når der kommer en sag inden for mine kompetencer. Min opgave er at indkalde parterne til skønsmøde på adressen, og efterfølgende besvarer de faglige spørgsmål, som forbrugerklagenævnet har udarbejdet. Sagerne jeg arbejder med, omhandler for det meste om køb af en vare eller køb af en ydelse.

Køb af en vare kan være:
Belægningssten og fliser.
Sand og grus.
Muld og kompost.
Topdressing.
Ribebane toplag.
Drivhuse.
Planter og leveringsomkostninger.

Køb af en ydelse kan være:
Muldvarpebekæmpelse.
Fliserensning.
Skader på haveanlæg i forbindelse med en ydelse.
Alt anlægsgartnerarbejde og brolægning.

Nævnenes hus

I Nævnenes Hus ligger forbrugerklagenævnet.
Det offentlige forbrugerklagesystem består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet.
Forbruger og den erhvervsdrivende skal altid først forsøge at finde en fælles løsning.
Hvis forbruger og den erhvervsdrivende ikke finder en løsning, kan sagen gå videre til en juridisk vurdering i forbrugerklagenævnet.