Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

P. huset ved Mælketorvet

Hvad siger kunden

Vi bruger Finn Madsen som ekstern bygherrerådgiver i forbindelse med tilsyn og afleveringer af udearealer ved vores byggerier. Vi har valgt Finn Madsen fordi han besidder en stor faglig erfaring efter mange år i branchen. Det er vigtig for M+ Ejendomme, at der er foretaget et kompetent fagtilsyn, så vi trygt kan aflevere vores haveanlæg til vores kunder.
Lars Rahbek. Ejendomsudviklingschef

Min opgave på projektet

M+ Ejendomme har indbudt mig til at projekteret denne opgave. Jeg har i samarbejde med M+ Ejendomme gennemgået lokalplanen, og valgt planter som kan trives i skygge, og med tiden give en begrønning på nogle af bygningsfladerne. Under byggeriet har jeg ført tilsyn på gartnerarbejdet. Jeg fører ligeledes tilsyn i garantiåret. Anlægsgartnerfirmaet Mads Beck har udført arbejdet meget tilfredsstillende.

Info

Bygherre M+ Ejendomme
Totalentreprenør CASA A/S
Ingeniør ISC Rådgivende Ingeniører
Arkitekt Rum

P-huset på mælketorvet tilbyder ca. 200 pladser hvoraf en del er reserveret til Jørgensens Hotel