Domstols
styrelsen – småsager

Jeg er beskikket som sagkyndig af Domstolsstyrelsen i småprocessager. I småsager kan retten beslutte, at der skal indhentes en sagkyndig erklæring, som vil indgå som et af beviserne i sagen. Dette sker ved, at retten skriftligt formulerer nogle spørgsmål til en sagkyndig person eller organisation, som retten vælger. Den sagkyndige angiver herefter et prisoverslag for besvarelsen, som retten skal acceptere. Som part i sagen får du mulighed for at se spørgsmålene og de forventede udgifter til den sagkyndige erklæring, inden den udarbejdes. Retterne bruger fortrinsvis de sagkyndige, som Domstolsstyrelsen har beskikket.

En sag opstår

En sag kan opstå ved, at kunden mener at der er fejl og mangler i det udførte arbejde, som kunden har fået tilbud på. Kunden bruger sin advokat der kontakter Domstolsstyrelsen til at finde en med de faglige kompetencer som opgaven kræver. Her bliver jeg bragt i forslag, og skal godkendes af begge parter. Jeg skal samtidig udmelde om jeg er habil i sagen.

Mit arbejde

Jeg indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er jeg mødeleder, og her gennemgår jeg alle de fremsatte spørgsmål med parterne. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt. Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår jeg at udføre uden deltagelse af parterne.

Hjemme på kontoret

Jeg arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge min besvarelse, vedlægger jeg bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Bilagene er med til at gøre mine svar så fyldestgørende så mulig. Mine svar på spørgsmålene fremsendes i form af en skønsattest. Skønserklæringen bruges som bevis i retssagen.

Økonomi i 2024

Min takst er kr. 1.050,00 + moms pr. time. 
Kørsel er efter statens takst 3.79 kr. pr. km.