Teknologisk Institut 

Mit arbejde

De fleste sager opstår ved, at kunden mener der er fejl og mangler i det udførte arbejde, som kunden har fået tilbud på. Kundens advokat kontakter Teknologisk Institut for at finde en syn og skønsmand med de faglige kompetencer til opgaven. Inden for anlægs- og anlægsgartnerarbejde bliver jeg sat i forslag af Teknologisk Institut. Begge parter i sagen skal godkende mig og mit honorar. Jeg skal samtidig udmelde om jeg er habil i sagen.
Jeg indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er jeg mødeleder, og her gennemgås alle de fremsatte spørgsmål. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt. Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår jeg som regel at udføre uden deltagelse af sagens parter.
Jeg arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge mine svar i skønsrapporten, vedlægger jeg bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Skønserklæringen bruges som bevis i retssagen.

Økonomi 2024

Vores takst er kr. 1.050,00 + moms pr. time.
Kørsel er efter statens takst 3.79 kr. pr. km.