Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

Teknologisk Institut

Sager

De enkelte sager og opgaver der verserer eller har verseret, lægger jeg naturligvis ikke op på hjemmesiden.

Mit geografiske arbejdsområde er i Jylland og på Fyn, men tager også opgaver på Sjælland.

Jeg har arbejdet for Retten i følgende byer som syn og skønsmand.

JYLLAND:
Retten i Ålborg
Retten i Viborg
Retten i Randers
Retten i Herning
Retten i Århus
Retten i Horsens
Retten i Kolding
Retten i Esbjerg
Retten i Sønderborg

FYN:
Retten i Svendborg

SJÆLLAND:
Retten i Hilderød
Retten i Næstved
Retten i Roskilde

LANDSRETTEN:
Vestre Landsret i Viborg

En sag opstår

En sag kan opstå ved, at kunden mener at der er fejl og mangler i det udførte arbejde, som kunden har fået tilbud på. Kunden bruger sin advokat der kontakter Teknologisk Institut til at finde en med de faglige kompetencer som opgaven kræver. Vi bliver bragt i forslag, og skal godkendes af begge parter. Vi skal samtidig udmelde om vi er habile i sagen.

Vores arbejde

Vi indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er vi mødeleder, og her gennemgår vi alle de fremsatte spørgsmål med parterne. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt.
Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår vi at udføre uden deltagelse af parterne.

Hjemme på kontoret

Vi arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge vores svar, vedlægger vi bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Bilagene er med til at gøre vores svar så fyldestgørende så mulig. Vores svar på spørgsmålene fremsendes i form af en skønsattest. Skønserklæringen bruges som bevis i retssagen.

Teknologisk Institut skriver

Den grønne omstilling skal have et teknologisk løft.
På Teknologisk Institut tror vi på, at grøn omstilling, globale udfordringer og bæredygtige løsninger går hånd i hånd med ansvarlig vækst, beskæftigelse, global konkurrenceevne og god forretning. Specialistydelser Teknologisk Institut styrker erhvervslivet i mødet med fremtidens teknologiske og erhvervsmæssige udfordringer. Vi er specialister inden for bygge og anlæg, produktion, materialer, miljøteknologi, energi, fødevarer og meget mere.

Bygge og anlæg

Bygge og Anlæg på Teknologisk Institut repræsenterer Danmarks største koncentration af viden om byggematerialer. Vi medvirker til at sikre, at byggematerialer, der anvendes i dansk byggeri, er af høj kvalitet, og at de anvendes, fremstilles og vedligeholdes rationelt.

FoU-projekter

Vi er stolte over at være et multidisciplinært institut, hvilket også betyder, at vi ofte angriber en udfordring fra en innovativ vinkel. Herefter bringer vi vores specialeområder i spil for at udvikle den bedste løsning til dig

Vores arbejde

Vi indkalder advokaterne og deres klienter til det første møde på adressen, hvor arbejdet er udført. På mødet er vi mødeleder, og her gennemgår vi alle de fremsatte spørgsmål med parterne. Det er vigtigt, at jeg får fuld klarhed over deres spørgsmål, så jeg kan besvare spørgsmålene så præcis så muligt. Efter mødet laver jeg de nødvendige undersøgelser i form af målinger og tager foto. Dette arbejde foreslår vi at udføre uden deltagelse af parterne.

Hjemme på kontoret

Vi arbejder videre med de stillede spørgsmål, og tager altid udgangspunkt i fagets normer. For at underbygge vores svar, vedlægger vi bilag med foto, skitser og prissætter udbedringer af fejl og mangler. Bilagene er med til at gøre vores svar så fyldestgørende så mulig. Vores svar på spørgsmålene fremsendes i form af en skønsattest. Skønserklæringen bruges som bevis i retssagen.