Totalentreprenører og byggefirmaer

Udearealer ved nybyggerier

Ved nybyggeri eller renovering, kan I gøre brug af vores faglige viden og erfaring. Vi hjælper gerne under projekteringen med vores bud på det rette plantevalg og indretning for en bedre helhed.
Vi tilbyder at føre fagtilsyn under anlægsarbejdet. Herved er bygherren sikker på, at der er styr på fagligheden og normerne, så kvalitet og beskrivelserne overholdes.
Når arbejdet er afsluttet, og klar til aflevering, deltager vi gerne som faglig rådgiver, og kontrollerer det udførte arbejde for eventuelle fejl og mangler. Vi kan ligeledes deltage på de kommende 1 og 5 års afleveringer.
Vi sætter en stor ære i, at bygherre får den kvalitet han forventer.

Økonomi

Vores timepris er kr. 850,00 + moms.
Kørsel er efter statens takst kr. 3.70 pr. km.
Økonomi aftales altid inden en opgave starter.