Grundejerforeninger

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en faglig rapport der fortæller om udearealernes tilstand. Rapporten giver også et godt overblik over evt. fejl og mangler i anlægget. Med en faglig rapport i hånden får grundejerforeningen en god mulighed for at få prissat kommende pleje og ændringer i jeres anlæg. Rapporten er også et godt værktøj den fremtidige budgettering. 

Tegnearbejde

Vores faglige kompetencer giver mulighed for indføre mere natur og miljø, som kan være med til en billigere løbende pleje. Vi er klar med det tegnearbejde, som kræves for at få et godt fagligt resultat. En gennemtænkt tegning i samarbejde med grundejerforeningen, giver et naturligt og sammenhængende udseende.

Vedligeholdelse af udearealer

Vi tilbyder også at stå for vedligeholde af jeres udearealer efter en kontrakt, hvor plejen er beskrevet.
Vi finder den rigtige leverandør, som udfører arbejdet. Det er os der tager alle kundemøder, og står for økonomien på kontrakten.

Ekstraarbejde

Skulle der opstå opgaver, som ligger udover hvad kontrakten dækker, giver vi gerne et tilbud og forslag på dette arbejde. Vi har et godt netværk af gode håndværkere, som kan udføre opgaverne.

Kontaktperson

I får en fast kontaktperson på alle jeres projekter, som varetager alle kundemøder, laver kontrakter samt forslag og tegninger. I vil altid opleve den samme faglige person i vores samarbejde.

Økonomi

Vi tager kr. 800,00 + moms pr. time for tegnearbejde og rådgivning. Tilbud på vedligeholdelse og ekstraarbejder koster ikke noget.
Økonomi aftales altid inden en opgave starter.