Arkitekter og landinspektører

Arkitekter

Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med arkitekter. Vi har den faglige viden og de kompetencer, der ​kræves for at løse plantedelen, og den efterfølgende vedligeholdelse og pleje. Vi respekterer arkitektens tanker om linjer og ideer, og vil gerne byde ind med vores faglige viden på den grønne del.
Vi holder os hele tiden opdateret på det bedste og sundeste plantevalg. På mange af opgaverne er veje, terrasser og parkeringsområder allerede bestemt - her hjælper vi med træer og buske i det nye anlæg. På meget store opgaver anbefaler vi arkitekten, at bruge et landskabsarkitektfirma. Vi kan tilbyde at føre fagtilsyn og være bygherrerådgiver ved 1 og 5 års afleveringer, og deltage i byggemøder.

Landinspektører

Vi har den faglige viden og erfaring med beplantninger, der får en ny udstykning til at fungere fra starten.
Vi deltager gerne i opstartsfasen, hvor bygherre deltager, og er parate til at lave holdbare og faglige løsninger, som passer med gældende lokalplan.
Vores faglige viden giver kommende beboere en god og gennemtænkt beplantning på deres grønne udearealer. I vores planteforslag lægger vi stor vægt på naturen og fuglelivet. Vores planteforslag er altid udarbejdet efter, at kunden får en nemmere vedligeholdelse i fremtiden. Vi udarbejder en plejeplan til området, og samarbejder med virksomheder, der kan udføre vedligeholdelsen.

Økonomi

For tegnearbejde og rådgivning tager vi kr. 850,00 + moms pr. time. 
Kørsel er efter statens takst kr. 3,70 pr. km.
Økonomi aftales altid inden en opgave starter.