Advokater

Sagkyndig og syn og skønsmand

Jeg har arbejdet med faglig normer og rådgivning i mere end 30 år og udøver fortsat gennem Finn Madsen ApS rådgivning til privat- og erhvervskunder med alle faglige spørgsmål inden for udearealer. Jeg arbejder med syn og skønssager i hele Jylland og på Fyn. Jeg er tilknyttet Teknologisk Institut og Voldgiftnævnet som syn og skønsmand, og er beskikket som sagkyndig ved domstolsstyrelsen.

Vores ekspertviden dækker    

  • Jordarbejde
  • Granitbelægninger
  • Betonbelægninger
  • Kampestensdiger ved kirker
  • Plantearbejde
  • Anlæg af græsplæner
  • Træer som udgør en risiko (farlige træer)
  • Erstatning af haveanlæg ved ekspropriation

Jeg har den faglige ekspertviden der kræves for at besvare de faglige spørgsmål, som kommer på sagerne. Jeg har en hurtig behandling af sagerne, og er samtidig grundig og omhyggelig. Som syn og skønsmand vurderes sagerne altid på grundlag af det tilsendte materiale fra sagens parter, i overensstemmelse med sædvanlig god praksis. Jeg vil altid inden for 1-2 dage kunne skrive retur om sagen er relevant i forhold til mine kompetencer, og vurdere om jeg er inhabil på den tilsendte sag.
Jeg er fortrolig med sagsakter og har rutine og erfaring som mødeleder for sagens parter. Jeg besvarer de faglige spørgsmål på en let og forståelig måde. Jeg har endvidere stor erfaring i at prissætte og forstå tilbud, og er vant til at læse kontrakter, beskrivelser, bilag og byggemødereferater samt god forståelse af tegninger.
Jeg holder mig naturligvis løbende opdateret på normer og arbejdsbetingelser inden for anlægsgartnerfaget.

Økonomi

Vores takst er kr. 1.050,00 + moms pr. time. i år 2022.
Kørsel er efter statens takst kr. 3.70 pr. km. 1 år 2022.