Nævnenes Hus

Vores opgave

Nævnenes Hus fremlægger sagen for os. Vi skal oplyse, om vi er habile i sagen, og om vores kompetencer dækker opgaven. Herefter besvarer vi de stillede spørgsmål fra forbrugerklagenævnet. Opgaverne kan være en ydelse som en kunde har fået og finder prisen urimelig. Sagerne kan også være en efterregning på en købt vare.

Nævnenes hus

I Nævnenes Hus ligger forbrugerklagenævnet.
Det offentlige forbrugerklagesystem består af Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. 
Forbruger og den erhvervsdrivende skal altid først forsøge at finde en fælles løsning.
Hvis forbruger og den erhvervsdrivende ikke finder en løsning, kan sagen gå videre til en juridisk vurdering i forbrugerklagenævnet.