Referencer

Her på siden er der et udpluk af de opgaver vi har været involveret i. Vi projekterer og giver rådgivning under hele fasen. Fælles for vores opgaver er høj faglig viden, god kreativitet, og ting der virker i praksis. 

Nævnenes Hus

I Nævnenes Hus arbejder vi for forbrugerklagenævnet som sagkyndig. Sagerne handler for det meste om køb af en ydelse eller køb af en vare.

Læs mere

Domstolsstyrelsen

Vi er beskikket af Domstolsstyrelsen i småprocessager. Det er sager hvor vi er den sagkyndige fagperson i retssagen. Vi afholder møder med parterne og deres advokater. Vi besvarer advokaternes spørgsmål, og udarbejder en skønserklæring til retssagen.

Læs mere

Teknologisk Institut

Vi er tilknyttet Teknologisk Institut som syn og skønsmand. Det er retssager hvor vi er fagpersonen i en retssag. Advokaterne kontakter Teknologisk Institut, når de mangler en fagperson til en retssag. Vi afholder møder med parterne og deres advokater. Vi besvarer advokaternes spørgsmål, og udarbejder en skønserklæring til retssagen.

Læs mere

Voldgiftsnævnet

Vi er tilknyttet voldgiftsnævnet som syn og skønsmand. Det er i retssager hvor vi er fagpersonen i en retssag. Advokaterne kontakter Voldgiftnævnet, når de mangler en fagperson til en retssag. Vi afholder møder med parterne og deres advokater. Vi besvarer advokaternes spørgsmål i en skønserklæring. En voldgiftsafgørelse kan ikke ankes.

Læs mere

Base Erhverv A/S. Domiciludvidelse i Horsens

Vi har færdigtegnet indgangsparti og p. områder. Vi har ført tilsyn med jordarbejde og beplantning. Der er efterfølgende lavet vedligeholdsplan og pleje af området.

Læs mere

Valdemars Have i Århus

På projektet Valdemars Have i Århus har vi været bygherrerådgiver for Casa A/S. Vi har ført tilsyn med anlægsgartnerne, og været med på afleveringen af projektet. Vi har sidenhen deltaget i 1 års afleveringen.

Læs mere

Pakhusene i Horsens

Vi har være med helt fra idéfasen, og deltaget i møder med Casa om de rigtige valg til udearealerne. Vi har projekteret alle udearealerne færdige, og ført tilsyn med håndværkerne, og været med på aflevering af de grønne udearealer.

Læs mere

Ringvej Syd i Horsens

Vi har udarbejdet erstatningspriser på 2 haveanlæg i forbindelse med en retssag om ekspropriation. Advokatfirmaet fik vores faglige bistand i sagen. Vores rapporter blev et godt værktøj i sagen om erstatningens størrelse.

Læs mere

Havemarken i Horsens

Vi har i samarbejde med bygherre og landinspektøren udarbejdet forskellige ændringer i udstykningen. Vi har efterfølgende lavet plejeplaner for området.

Læs mere

Mosevråvej i Fredericia

Vi har projekteret beplantninger i form af læhegn på ejendommen. Vi har efterfølgende udført plejeplaner for de kommende år.

Læs mere

Håstrupgård i Egtved

Vi har i samråd med bygherren projekteret ny beplantning og efterfølgende udført vedligeholdelsesplaner ved ejendommen.

Læs mere

P. huset ved Mælketorvet

Vi har i samarbejde med M+ Ejendomme projekteret planteopgaven ved P. huset i Ræddersgade. Planteprojektet er projekteret iht. lokalplanen, hvor der er taget stor hensyn til den kommende begrønning på bygningsfladerne.

Læs mere

SKAL VI TAGE EN SNAK OM DIT PROJEKT?

Kontakt os i dag, og lad os sammen få gjort din havedrøm til virkelighed