Professionel rådgivning

  • Finn Madsen ApS er et rådgivende have- og landskabsarkitektfirma.
  • Vi arbejder som bygherrerådgiver ved udearealer, og tænker biodiversiteten ind.
  • Vi er beskikket som sagkyndig ved Domstolsstyrelsen og Nævnenes Hus.
  • Vi er tilknyttet Teknologisk Institut og Voldgiftsnævnet som fagperson i syn og skønssager.
  • Faglig viden, god rådgivning, samt mange års erfaring er vores styrke.